Belastingsvermindering uni- & bidirectioneel laadstation: tweemaal profijt?

Particulieren die aan hun woning een ‘slimme’ en ‘groene’ laadpaal (unidirectioneel) laten installeren krijgen daarvoor onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering in hun privé-aangifte.

De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven voor investeringen van 01.09.2021 tot en met 31.12.2022, 30% voor investeringen in 2023 en 15% voor investeringen van 01.01.2024 tot en met 31.08.2024. Het grensbedrag waarop de belastingvermindering van 45% berekend wordt, is sinds 01.01.2022 opgetrokken (van € 1.500) naar € 1.750 (per laadstation en per belastingplichtige).

Voor een zgn. bidirectioneel laadstation waarbij elektriciteit in twee richtingen kan worden geladen, nl. van de laadpaal die elektriciteit krijgt van het elektriciteitsnet naar de elektrische auto of omgekeerd van de elektrische auto naar de laadpaal voor ander (bv. privé) gebruik, bedraagt het grensbedrag echter € 8.000 (per laadstation en belastingplichtige).

Dat extra grensbedrag betekent echter niet dat eenzelfde belastingplichtige zowel een belastingvermindering kan krijgen voor de installatie van een unidirectioneel als voor de installatie van een bidirectioneel laadstation (circulaire 2023/C/57 dd. 8 juni 2023). Het is dus het een of het ander.