BTW-zomerregeling: geen verlengd verjaringstermijn van 4 jaar

In principe moet de btw-aangifte ingediend worden ten laatste de 20e van de maand volgend, naargelang het geval, op de desbetreffende maand of kwartaal.

In principe moet de btw-aangifte ingediend worden ten laatste de 20e van de maand volgend, naargelang het geval, op de desbetreffende maand of kwartaal. Jaarlijks wordt daarvan afgeweken door de zgn. zomerregeling. Zo moeten btw-kwartaalaangevers hun btw-aangifte over het tweede kwartaal 2023 pas indienen tegen 10 augustus 2023 i.p.v. 20 juli 2023. De betaling van de eventueel verschuldigde btw moet echter nog wel gebeuren tegen 20 juli 2023.

Sinds 01.01.2023 is de verjaringstermijn o.a. voor de btw verlengd van 3 jaar naar 4 jaar bij laattijdige of niet-indiening van de btw-aangifte. De vraag kan uiteraard gesteld worden of een btw-plichtige die gebruikt maakt van de zomerregeling (en dus eigenlijk zijn btw-aangifte laattijdig gaat indienen) dan de verjaringstermijn van 4 jaar aan zijn been heeft. In Circulaire 2023/C/58 onder punt 3.2.3. staat uitdrukkelijk te lezen dat de verlengde verjaringstermijn niet zal toegepast worden zo een btw-plichtige gebruikt maakt van de zomerregeling.