Lagere neerleggingskost zo u een microvennootschap heeft

Het vennootschapsrecht verdeelt vennootschappen volgens hun grootte in grote, kleine en microvennootschappen.

Het vennootschapsrecht verdeelt vennootschappen volgens hun grootte in grote, kleine en microvennootschappen. Dat onderscheid wordt gemaakt op basis van drie criteria, nl. omzet, balanstotaal en personeelsbestand. Uw vennootschap is nl. een microvennootschap als ze niet meer dan een van de volgende drie criteria overschrijdt gedurende twee opeenvolgende boekjaren.

Balanstotaal: max. € 350.000

Jaaromzet (excl. btw): max. € 700.000

Gem. personeelsbestand: max. 10