Circulaire 6% BTW-tarief installatie zonnepanelen: nabijheid woning versoepelt

Nog tot eind 2023 is de levering met plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers, en warmtepompen op of in de onmiddellijke nabijheid van privéwoningen van minder dan tien jaar oud, verlaagd van 21% naar 6% btw.

Nog tot eind 2023 is de levering met plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers, en warmtepompen op of in de onmiddellijke nabijheid van privéwoningen van minder dan tien jaar oud, verlaagd van 21% naar 6% btw.

In een recent verschenen circulaire dd. 23.06.2023 worden de toepassingsvoorwaarden daaromtrent verduidelijkt. Zo moeten o.m. de werken gefactureerd worden aan een eindgebruiker (persoon die de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt), en dienen de werken plaats te vinden aan een privéwoning van minder dan 10 jaar oud (privéwoningen ouder dan 10 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het permanent 6% btw-renovatietarief).

De circulaire verduidelijkt ook het een en ander. Hoewel de technische installatie in het algemeen mocht worden geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van een privéwoning zoals een garage, bergruimte, tuinhuis of in de tuin, voegt voormelde circulaire eraan toe dat ze ook om technische en/of esthetische redenen mag worden geplaatst op hetzelfde kadastraal perceel als de woning of op een aangrenzend kadastraal perceel, op voorwaarde dat de eindgebruiker het onmiddellijke nut voor de woning kan aantonen als deel van de elektrische installatie, sanitaire installatie of installatie voor centrale verwarming van die woning.