Neerlegging jaarrekening 31.12.2022: boete bij laattijdige neerlegging?

Vennootschappen moeten hun jaarrekening neerleggen binnen de dertig dagen nadat deze werd goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

Vennootschappen moeten hun jaarrekening neerleggen binnen de dertig dagen nadat deze werd goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. Voor een boekjaar gelijklopend met het kalenderjaar moet de jaarrekening van 2022 (afsluit boekjaar 31.12.2022) dus in uiterlijk op 31.07.2023 neergelegd zijn.

Als uw vennootschap de jaarrekening laattijdig indient, moet er een tarieftoeslag aan de Nationale Bank van Belgiƫ (NBB) betaald worden. De tarieftoeslag wordt echter pas in rekening gebracht als de jaarrekening na de achtste maand na de afsluiting van het boekjaar neergelegd wordt. Loopt het boekjaar gelijk met het kalenderjaar, dan krijgt uw vennootschap m.a.w. pas een boete als de jaarrekening wordt neergelegd in september of nog later. Het bedrag hangt trouwens ook af van het soort schema dat uw vennootschap moet neerleggen, alsook van het aantal maanden dat de neerlegging laattijdig is. Hieronder vindt u een overzicht.