Niet-betaalde sociale bijdragen fiscaal aftrekbaar?

Telt het bedrag op het fiscaal attest of dat vermeldt op de kwartaalafrekeningen van uw sociale verzekeringsfonds om niet-betaalde sociale bijdragen in mindering te brengen in uw aangifte personenbelasting?

Uw sociaal verzekeringsfonds bezorgt per kwartaal een afrekening van de voor dat kwartaal te betalen sociale bijdragen en de nog verschuldigde sociale bijdragen van de voorgaande kwartalen. In de eerste helft van elk jaar ontvangt u ook nog een fiscaal attest. Daarop staat hoeveel voorlopige én definitieve sociale bijdragen u het jaar voordien effectief betaald heeft en eventueel teruggekregen heeft. Het bedrag op het attest is enkel gelijk aan het bedrag op de afrekeningen als u die afrekeningen volledig betaald heeft. Is dat niet het geval, dan heeft u niet alle verschuldigde sociale bijdragen betaald. Vraag is dan of die niet-betaalde sociale bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn.

Het antwoord hangt ervan af…. Voor een eenmanszaak zijn sociale bijdragen aftrekbaar in het jaar dat ze een zekere en vaststaande schuld zijn én als dusdanig geboekt zijn, zelfs als ze nog niet betaald zijn (mond. parl. vr. nr. 23887, Piedboeuf, 14.03.2018). Een bedrijfsleider in een vennootschap kan daarentegen enkel de effectief betaalde sociale bijdragen fiscaal aftrekken. Hij/zij kan m.a.w. enkel het bedrag dat op het fiscaal attest staat in mindering brengen vermits de bedrijfsleider zelf geen boekhouding heeft en dus de afrekeningen niet als zekere en vaststaande schuld kan boeken.