U sponsort festival: wat met de BTW en de belastingen?

Zomertijd is festivaltijd en u wordt gevraagd om een evenement te sponsoren. Hoe zit dat met de belastingen en de btw?

Van sponsoring is sprake als de organisatie die u sponsort in ruil voor uw steun de gelegenheid geeft om reclame te maken. Meestal komt het erop neer dat de naam van uw zaak vermeld wordt op bv. affiches, banners, enz.

De kosten van sponsoring zijn volledig fiscaal aftrekbaar voor zover u dan kunt aantonen dat het om sponsoring gaat. U denkt daarbij aan o.m. tickets en brochures met de naam van uw zaak erop. Idealiter heeft u een ondertekende sponsoringsovereenkomst.

Wat de btw betreft, moet de organisator voor de sponsoring in principe een factuur met 21% btw uitreiken (tenzij de organisator een zgn. kleine ondernemer voor de btw is met een jaaromzet lager dan € 25.000 excl. btw – en dus zonder btw factureert). Die btw kunt u voor de volle pot recupereren.